المرصد الإلكتروني لكوفيد 19
CORONAVIRUS - COVID19 Surveillance System
Summary of Covid 19 (Corona Virus ) Status in Palestine
Total cases Recovered cases Death cases Active cases
palestine 44763 31238 291 13234
Northern Governorates without jerusalem 29204 20760 224 8220
Southern Governorates 2313 486 17 1810
Jerusalem Governorate jerusalem city 9760 7792 34 1934
outskirts of jerusalem 3486 2200 16 1270
Confirmed New cases
Total 726
Northern Governorates without jerusalem 454
Southern Governorates 90
Jerusalem Governorate 182
Registered Death Cases
Total 291
Northern Governorates without jerusalem 224
Southern Governorates 17
Jerusalem Governorate 50
Registered Recovered Cases
Total 296
Northern Governorates without jerusalem 95
Southern Governorates 18
Jerusalem Governorate 183
Total Registered Recovered Cases
Total 31238
Northern Governorates without jerusalem 20760
Southern Governorates 486
Jerusalem Governorate 9992
Registered Active cases
Total 13234
Northern Governorates without jerusalem 8220
Southern Governorates 1810
Jerusalem Governorate 3204
Total cases
Total 44763
Northern Governorates without jerusalem 29204
Southern Governorates 2313
Jerusalem Governorate 13246
Number of the registered Active cases in Palestine
Governorates Number of registered cases Percentage %
Bethlehem 966 7.3 %
Hebron 2010 15.2 %
Jenin 428 3.2 %
Jericho 595 4.5 %
Jerusalem 1270 9.6 %
Jerusalem City 1934 14.6 %
Nablus 1038 7.8 %
Qalqilya 787 5.9 %
Ramallah 1647 12.4 %
Salfit 144 1.1 %
Tubas 157 1.2 %
Tulkarm 448 3.4 %
Gaza 1809 13.7 %
Dair Albalah 0 0 %
North Gaza 0 0 %
Khanyounes 0 0 %
Rafah 1 0 %
Total 13234 100 %
Total cases registered in Palestine
Governorates Number of registered cases Percentage %
Bethlehem 2469 5.5 %
Hebron 15676 35 %
Jenin 789 1.8 %
Jericho 1263 2.8 %
Jerusalem 3486 7.8 %
Jerusalem City 9760 21.8 %
Nablus 2306 5.2 %
Qalqilya 1404 3.1 %
Ramallah 3830 8.6 %
Salfit 315 0.7 %
Tubas 273 0.6 %
Tulkarm 879 2 %
Gaza 2309 5.2 %
Dair Albalah 0 0 %
North Gaza 1 0 %
Khanyounes 2 0 %
Rafah 1 0 %
Total 44763 100 %
Total registered cases at Diaspora
Total cases 6082
Active cases 3777
Recovered cases 2052
Death cases 253
Distribution of confirmed cases by governorates (Northern & Southern) without Jerusalem City
Period Daily cases
Period Daily cases
2020-03-05 7
2020-03-06 10
2020-03-07 3
2020-03-09 6
2020-03-10 5
2020-03-12 1
2020-03-13 4
2020-03-14 3
2020-03-16 3
2020-03-17 2
2020-03-18 3
2020-03-19 2
2020-03-20 3
2020-03-21 5
2020-03-22 2
2020-03-24 3
2020-03-25 22
2020-03-26 7
2020-03-27 2
2020-03-28 13
2020-03-29 9
2020-03-30 2
2020-03-31 16
Month 3 - 2020 133
2020-04-01 21
2020-04-02 17
2020-04-03 36
2020-04-04 9
2020-04-05 20
2020-04-06 16
2020-04-07 8
2020-04-08 3
2020-04-10 4
2020-04-11 1
2020-04-12 3
2020-04-13 3
2020-04-14 14
2020-04-15 3
2020-04-16 4
2020-04-17 12
2020-04-18 6
2020-04-19 9
2020-04-20 7
2020-04-21 5
2020-04-22 1
2020-04-23 1
2020-04-24 4
2020-04-25 2
2020-04-28 1
2020-04-29 1
Month 4 - 2020 211
2020-05-01 9
2020-05-04 9
2020-05-05 9
2020-05-06 3
2020-05-07 1
2020-05-16 1
2020-05-18 5
2020-05-19 7
2020-05-20 3
2020-05-21 7
2020-05-22 25
2020-05-27 11
2020-05-28 1
2020-05-29 11
2020-05-30 1
2020-05-31 1
Month 5 - 2020 104
2020-06-01 1
2020-06-02 2
2020-06-04 12
2020-06-05 1
2020-06-08 8
2020-06-09 2
2020-06-10 8
2020-06-11 3
2020-06-12 2
2020-06-13 2
2020-06-15 3
2020-06-16 14
2020-06-17 10
2020-06-18 44
2020-06-19 114
2020-06-20 44
2020-06-21 114
2020-06-22 156
2020-06-23 178
2020-06-24 161
2020-06-25 54
2020-06-26 174
2020-06-27 258
2020-06-28 176
2020-06-29 197
2020-06-30 242
Month 6 - 2020 1980
2020-07-01 338
2020-07-02 318
2020-07-03 256
2020-07-04 494
2020-07-05 442
2020-07-06 148
2020-07-07 235
2020-07-08 382
2020-07-09 191
2020-07-10 331
2020-07-11 389
2020-07-12 300
2020-07-13 243
2020-07-14 189
2020-07-15 298
2020-07-16 348
2020-07-17 352
2020-07-18 439
2020-07-19 345
2020-07-20 367
2020-07-21 313
2020-07-22 170
2020-07-23 352
2020-07-24 357
2020-07-25 212
2020-07-26 168
2020-07-27 153
2020-07-28 317
2020-07-29 346
2020-07-30 264
2020-07-31 289
Month 7 - 2020 9346
2020-08-01 323
2020-08-02 137
2020-08-03 244
2020-08-04 229
2020-08-05 295
2020-08-06 333
2020-08-07 324
2020-08-08 206
2020-08-09 277
2020-08-10 302
2020-08-11 365
2020-08-12 309
2020-08-13 307
2020-08-14 343
2020-08-15 319
2020-08-16 381
2020-08-17 310
2020-08-18 462
2020-08-19 300
2020-08-20 385
2020-08-21 333
2020-08-22 163
2020-08-23 326
2020-08-24 411
2020-08-25 465
2020-08-26 477
2020-08-27 522
2020-08-28 574
2020-08-29 417
2020-08-30 536
2020-08-31 456
Month 8 - 2020 10831
2020-09-01 552
2020-09-02 594
2020-09-03 596
2020-09-04 671
2020-09-05 433
2020-09-06 552
2020-09-07 652
2020-09-08 584
2020-09-09 556
2020-09-10 745
2020-09-11 592
2020-09-12 650
2020-09-13 668
2020-09-14 788
2020-09-15 888
2020-09-16 756
2020-09-18 558
2020-09-19 602
Month 9 - 2020 11437
Distribution of confirmed cases in Jerusalem City
Period Daily cases
Period Daily cases
Month 3 - 2020 0
2020-04-14 36
2020-04-15 42
2020-04-16